Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Concejalía de hacienda

S'informa que, des del 3 de juliol de 2018, queda suprimit el pagament en efectiu en la Caixa de Tresoreria Municipal (Carrer Jorge Juan, 5 - 2ª planta).

El pagament de tributs municipals, multes, sancions i altres ingressos municipals es podrà realitzar en:

  • En el Caixer Automàtic Municipal, situat en la planta baixa de l'edifici: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Horari de 9:00 a 14:00 hores, dies laborables. (Horari d'estiu: de 9:00 a 13:00 hores)

En el Dipòsit de vehicles retirats de la via pública (Grua), al Carrer Metal·lúrgies s/n:

  • En els 2 Caixers automàtics municipals situats en el Dipòsit: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Servei 24 hores, tots els dies de l'any.

(El pagament amb targeta financera no comporta recàrrec algun per al contribuent)