Imagen relacionada

Tràmits - L'Ajuntament

saic

AVÍS D'INCIDÈNCIA Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements en els parcs,...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Telefónico
Oficina de Suggeriments i Reclamacions És la unitat administrativa encarregada de gestionar els suggeriments, reclamacions i felicitacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals. Respecte d'això, s'entén per: Suggeriment : proposta per a millorar la prestació o...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Tramitació de certificats digitals de l' Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en suport software . Per a més informació o resolució de dubtes contacta amb Atenció a l'Usuari de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ACÍ .
Canal de atención: 
Presencial

Tràmits generals

Per a qualsevol tràmit municipal es pot utilitzar la instància general de l'Ajuntament d'Alacant, que podrà ser presentada en el Registre General de l'Ajuntament, junt amb la documentació apropiada segons el tràmit a realitzar. De forma alternativa, també pot presentar la instància general per...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Des de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, els alcaldes estan facultats per a autoritzar matrimonis, i les persones que desitgen contraure matrimoni en forma civil poden optar entre fer-ho al Jutjat corresponent o a l'Ajuntament. Per a orientar les persones que vulguen fer ús...
Canal de atención: 
Presencial