Tratado de Jorge Juan y Santacilia

Jorge Juan

Examen marítim teòric pràctic de tractac de mecànica aplicat a la construcció, coneixement i maneig de les naus i altres embarcacions.

Por D. Jorge Juan y Santacilia

Madrid, 1771.

Tipo de documento: 
Documents històrics