Documents de la ciutat. L'Empremta del passat en el documents

En esta secció s'aniran incorporant una selecció de documents emblemàtics de la ciutat d'Alacant per a facilitar l'accés al públic amb esta difusió virtual.
Fins a la data figuren els següents: actes del primer ple de l'ajuntament republicà d'Alacant (1931); bans de la Guerra de la Independència (1812); programa de Fogueres (1928); gravat de la ciutat de 1803; Normes d'expulsió dels moriscos (1609);  quatre capítols de la Crònica del degà Bendicho (1640); Instrucció per a l'elecció de diputats a Corts (1812) i acta del nou ajuntament d'Alacant (1812); manuscrit  de les “Ambaixades de Moros i Cristians. Alacant. 1880.

Alguns documents van acompanyats de la seua transcripció literal per a facilitar-ne la consulta.