Normes de Felip III per a l'expulsió dels moriscos - 22 de setembre de 1609

Gravat

L'Arxiu Municipal d'Alacant se suma als actes cientificoculturals que es desenvolupen durant el 2009 i el 2010 en commemoració dels quatre-cents anys de l'expulsió dels moriscos d'Espanya.

El document és un Decret de Felip III publicat el 22 de setembre de 1609 a València. El text reproduïx una carta del rei, firmada "de su real mano", escrita a “mi lugarteniente, primo y capitán general del Reino de Valencia”, Luis Carrillo de Toledo.

La missiva establix les directrius que cal seguir en relació a l'expulsió dels moriscos del Regne de València, que serien desembarcats a la costa de Barbaria. El rei establix que la seua intenció és expulsar-los, sense causar-los vexacions en el trasllat, per la qual cosa advertix que cap cristià ni soldat els tracte malament.

Tipo de documento: 
Documents històrics