Restauració documents històrics Arxiu Municipal

Presentación de los libros restaurados. Foto AMA

Amb motiu de la presentació dels documents històrics de l'Arxiu Municipal dels segles XVI, XVII i XVIII restaurats en l'Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals a València, s'adjunta l'estudi del procés realitzat durant els dos últims anys. L'acte va comptar amb l'assistència de les institucions involucrades, Ajuntament i Generalitat, representades per la Regidora de Cultura Gloria Vara i Gemma Contreras, subdirectora de l'IVACOR, junt amb l'arxivera municipal Susana Llorens.

Tipo de documento: 
Documents històrics