Llibre de Privilegis d'Alfons X el Savi

Privilegio de Alfonso X el Sabio.

Extracte del Llibre de Privilegis d'Alfons X el Savi a la ciutat d'Alacant que es conserva en l'Arxiu Municipal, en el que es concedix als pobladors d'Alacant exempcions en pagaments d'impostos de caça i pesca

Tipo de documento: 
Documents històrics