Plànol d'Alacant i voltants alçat per l'enginyer M. Miralles - 1794

Gravat d'Alacant principis del segle XIX

Plànol d'Alacant i voltants alçat el 1794 pel capità de fragata i enginyer de Marina Manuel Miralles. El dibuix també arreplega els molls que van ser projectats per a la formació del port, que començaria a construir-se anys després, el 1803.

És un gravat molt interessant per a l'estudi de la ciutat en l'època esmentada.

Tipo de documento: 
Documents històrics