Commemoració de la Constitució de 1812

Medalla commemorativa Constitució 1812

La Constitució espanyola de 1812, coneguda popularment com La Pepa, va ser promulgada per les Corts Generals el 19 de març a Cadis. La seua importància històrica es deu a ser la primera Constitució elaborada per les Corts de Cadis, liberal i espanyola, que conté els principis bàsics d'una política moderna que influiria en la construcció de l'Espanya Contemporània.

La Constitució tractava molts aspectes dels quals destaquem l'establiment del sufragi universal indirecte, la sobirania nacional, la divisió de poders, el dret de representació, la igualtat dels ciutadans davant de la llei. Va ser molt avançada per a l'època i presa com a model per part dels estats europeus i americans. Des del punt de vista documental, es van editar impresos que van difondre estes noves idees liberals i les normatives per al bon funcionament del Govern.

Dins del panorama nacional, hem de destacar que el Regne de València es va alçar contra les tropes franceses, i després de diversos setges, finalment, la capital del regne capitularia el 9 de gener de 1812, fet que facilitaria la conquista militar en tot el territori. La ciutat d'Alacant durant la Guerra de la Independència es va alliberar de la invasió francesa; i per això, els seus habitants van poder conéixer abans que altres valencians el sentit de la Constitució i les seues conseqüències. Es va convertir en capital política i es va triar este territori per a reorganitzar les tropes espanyoles. Oficialment, va estar vigent dos anys, fins a la tornada al poder de Ferran VII, el 4 de maig de 1814, fet que va truncar estos ansiosos intents de renovació a Espanya.

L'Arxiu Municipal d'Alacant per a esta commemoració ha volgut difondre una part del ric patrimoni documental que guarda, presentant en la Secció Documents de la Ciutat estos originals: la Instrucció per a l'elecció de diputats a Corts, de 23 de maig de 1812 i la Sessió del capítol del 16 d'agost de 1812, de possessió i jurament del nou Ajuntament d'Alacant segons la Constitució de 1812, este últim amb la seua transcripció literal per a facilitar-ne la consulta.

Tipo de documento: 
Documents històrics
Informació complementària