Ambaixades de Moros i Cristians. Alacant. 1880

Moros i cristians 1953. Foto Sánchez

Este manuscrit Embajadas de Moros y Cristianos. Arregladas para Alicante sobre las de Alcoy cuyo autor es José Juan y Plaza, fechado en Alicante en el año 1880, és un text molt important que guarda l'Arxiu Municipal d'Alacant en la Secció de Manuscrits del Fons Antic i fa referència a la representació de les festes de moros i cristians a Alacant, seguint com a model els actes de les ambaixades mores i cristianes a Alcoi. Ací fa al•lusió a l'ambaixada mora.

A l'Arxiu Municipal d'Alacant, en les seccions de Privilegis i Provisions Reials, Llibres dels Gremis i Capítols hi ha documents de les festes.

Les investigacions de Miguel Ángel Hernández sobre les festes de moros i cristians es troben publicades en la revista de Moros y Cristianos, de l'any 1987 que tracta sobre estes celebracions en el segle XVII. L'autor comenta que ja al mes de juliol de 1691 se celebraven les festes de moros i cristians a la nostra ciutat en honor a la canonització de Sant Joan de Déu i Sant Pasqual.

En el segle XVIII, apareixen estos festejos molt documentats amb motiu de les bodes reials, el naixement de prínceps, les coronacions, les victòries militars, segons l'arxiver i cronista de la ciutat Francisco Figueras Pacheco (1930-1940) en la seua publicació sobre els Gremis a la ciutat d'Alacant. (IEA:1957).

Raúl Álvarez Antón fa al•lusió a l'existència, en el segle XIX, d'este text de les Embajadas de Moros y Cristianos. Arregladas para Alicante sobre las de Alcoy cuyo autor es José Juan y Plaza, fechado en Alicante en el año 1880, en l'article “Reflexiones y Embajadas”, publicat en la Revista Oficial de Moros y Cristianos, l'any 1987. Comenta que la desaparició en el segle XIX de la celebració d'estes festes de moros i cristians va ser amb motiu de l'extinció dels gremis encarregats de l'organització i el desenvolupament dels festejos (pescadors, fusters, obrers…) dels barris de la Vilavella i Sant Francesc.

A Alacant, les primeres celebracions daten de l'any 1940, i tenen l'origen al barri de Sant Blai. En l'actualitat, hi ha nombrosos barris i partides que van prendre exemple per a organitzar estes festes.

Per tal de facilitar-ne la seua consulta, s'hi adjunta la transcripció del manuscrit.

Tipo de documento: 
Documents històrics
Informació complementària