La Crónica de la ciudad de Alicante escrita pel degà Vicente Bendicho - 1640

Gravat d'Alacant

Les cròniques constituïxen un testimoni intel•lectual i social d'una mateixa època. El cronista intenta transmetre la manera de pensar del moment i ens presenta una història en la qual ell mateix, com a autor, deixa, amb la seua ploma, les seues opinions i vivències. A l'Arxiu Municipal es guarden estes valuoses cròniques molt consultades per a la investigació, i ben sovint, sol•licitades per institucions per a l’exhibició en exposicions temporals. Per a esta presentació com a document de la ciutat, hem seleccionat quatre capítols de la Crònica del degà Bendicho relacionats amb les creences religioses i corresponen als següents: Cap.XXX “En que se escribe el oficio divino que rezan las monjas de la santa Verónica a 17 de marzo cada un año”.

  • Cap. XXXI “En que se trata de los pueblos incluidos dentro de los términos de la ciudad de Alicante con su huerta”.
  • Cap. XXXII “En quien se trata de Nuestra Señora del Orito de la villa de Muchamiel”.
  • Cap. XXXIII “Que trata de los otros lugares de la contribución de Alicante y del Convento de Nuestra Señora del Orito de Monforte”.

Esperem que desperte gran interés, ja que els esdeveniments que es narren en estos capítols han sigut molt importants per a la història d'Alacant i els pobles de l'horta.

Tipo de documento: 
Documents històrics