Directori Municipal - Servici de Cultura

Contacte

Telèfon: 
965147160
Fax: 
965200643

Ubicació

Plaza
Quijano
2
03002
Casco antiguo

El Servici de Cultura té coma missió el desenvolupament i l'execució de les competències municipals en matèria cultural, en la forma en què esta és definida i planificada pels òrgans de govern i per la Regidoria. Per al compliment dels seus fins, gestiona els equipaments culturals de titularitat pública i du a terme una sèrie de programes, d'índole variada, dirigits als ciutadans.

S'estructura en les unitats següents:

 • DEPARTAMENT DE CULTURA
  • Unitat Administrativa
  • Unitat Econòmica
  • Unitat de Contractació Administrativa
 •  UNITAT D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
 •  UNITAT D'ARXIUS
 •  UNITAT DE BIBLIOTEQUES
 •  DIFUSIÓ CULTURAL
 •  UNITAT DE RESTAURACIÓ
 •  UNITAT DE CONSERVACIÓ DE LES COL·LECCIONS MUNICIPALS
 •  UNITAT DE COMUNICACIÓ
 •  DEPARTAMENT DE PATRIMONI CULTURAL
 •  EQUIPAMENTS CULTURALS
  • Museu d'Art Contemporani de la ciutat d'Alacant (MACA)
  • Castell de Santa Bàrbara
  • Centre Cultural Les Cigarreres
  • Dinamització de Parcs Públics
  • Centre Municipal de les Arts
  • Llotja del Peix
  • Altres Equipaments Culturals
 • BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA