Directori Municipal - Servici de Cultura

Contacto

Telèfon: 
965147160

Ubicación

Plaza
Quijano
2
03002
Casco antiguo

El Servici de Cultura té coma missió el desenvolupament i l'execució de les competències municipals en matèria cultural, en la forma en què esta és definida i planificada pels òrgans de govern i per la Regidoria. Per al compliment dels seus fins, gestiona els equipaments culturals de titularitat pública i du a terme una sèrie de programes, d'índole variada, dirigits als ciutadans.

S'estructura en les unitats següents: