Arxiu Municipal d'Alacant

Tipo de equipamiento: 
Equipaments singulars
Imagen relacionada

L' Arxiu Municipal d'Alacant (AMA) és un Servici General de l' Administració Municipal, les funcions del qual són les de rebre, conservar i servir els documents de la mateixa institució i als ciutadans.

Així, té dos objectius clars: La difusió de la història local a través de la consulta dels seus fons per investigadors, i la garantia de la gestió municipal en conservar els seus expedients.

A continuació oferim una llista de termes en relació amb els fons documentals que es poden consultar.

 

Ubicación: 
Calle
Llauradors
9
03002
Horario: 

De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h. 

 

Contacto: 
Telèfon: 
965140927
Fax: 
965210268
Más información: 

Consulta de Fons

Usuaris

  1. La mateixa Institució en l' exercici de les seues funcions 
  2. Investigadors i estudiosos de temes locals 
  3. Ciutadans en general que desitgen consultar alguna dada sobre la ciutat. 

CONSULTA

Pot realitzar-se en una doble vessant:

PRESENCIAL: Amb l' assistència a la sala d'investigadors en horari d'obertura d'esta. 
L' Arxiu Municipal consta de dos sales amb 17 punts de lectura a cada una d'elles. 
La planta baixa està destinada per a la consulta de l' Hemeroteca, la Biblioteca, els Butlletins Oficials (de l' Estat, de la Província, de la Generalitat). 
A la primera planta es consulta la documentació que la mateixa institució ha generat des dels seus orígens fins a l' actualitat. Per a consultar documents en l'arxiu cal sol·licitar cita prèvia mitjanÇant un correu a aquesta adreça: archivo.municipal@alicante.es

DES DE LA PÀGINA WEB: El sistema de catalogació de l' Arxiu Municipal contempla una sèrie de camps que permeten realitzar diversos tipus de recerques: 

Genèrica: Es pot accedir a la informació a través de diversos camps: 

  • Geogràfic En este apartat convindria ressaltar que s' ha procurat mantindre els noms de carrers o llocs tal com es coneixien en l' època en què es va redactar el document que els conté. Per exemple: L' Esplanada d'Espanya podrà aparéixer, bé amb la denominació actual, bé com a Passeig dels Màrtirs, que és com se la coneixia en el segle XIX i principis del XX). Els distints carrers de la ciutat, que han anat canviant la seua denominació amb els anys, tindran diverses entrades. 
  • Cronològic: En este camp indiquem la data en què es va redactar el document i, en el cas que siga distinta, la de finalització d'este. 
  • Onomàstic: El nom que s' empra és el del titular, arquitecte, enginyer...etc del document. Els criteris que cal seguir són: primer cognom, segon cognom, nom. 

Termes específics: Remetent-se a la classificació de fons realitzada pel mateix Arxiu i de la qual incloem un llistat general de les matèries. 

A causa de les restriccions marcades per la mateixa accessibilitat documental atés el caràcter privat de les dades d'alguns documents, només podrà consultar-se en la web la documentació anterior al 1970. Els documents posteriors a esta data podran ser objecte de consulta a les mateixes sales de l' Arxiu Municipal o a través de les Oficines Municipals, sempre que no entren en contradicció amb les restriccions de confidencialitat d'estos i d'acord amb la legislació vigent.

Reproducció de Fons

Per a la reproducció de documents de l' Arxiu, en format digital o microfilm, es podran facilitar còpies als interessats, amb els condicionants d'estat de conservació i normativa sobre propietat intel·lectual, i amb la sol·lictud prèvia per escrit i amb l' autorització de la Direcció del Servici.  

 

Visites a l'Arxiu Municipal

L' Arxiu Municipal rep anualment la visita de professors i alumnes de :

  • Escoles de primària. 
  • Instituts d'Ensenyament Mitjà. 
  • Universitat d'Alacant. 

-Visites guiades dins de la ruta de conéixer la ciutat amb escolars. 
- Visites guiades de l' Associació d'Ames de Casa. 
- Visites guiades de grups dels tallers d'Aula Oberta. 

 

L'Arxiu i la seua col·laboració amb la docència universitària:

A la sala d'investigació s'impartixen les pràctiques dels cursos de doctorat de l'Àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques del Departament d'Història Medieval i Moderna i també alguna classe als alumnes de 2n Curs d'Història Contemporània de la Universitat d'Alacant.

 

Projectes d'investigació

Les línies d'investigació sobre aspectes polítics, sanitaris, d'educació, religiosos, urbanístics en l'àmbit local predominen en estos moments per a la realització de tesis doctorals, treballs de fi de carrera o en publicacions.

 

Exposicions

L'Arxiu Municipal col·labora, amb la cessió temporal de documents, en les exposicions que s'organitzen tant en l'àmbit local com provincial i nacional.

Informació complementària