Fons documentals de l'Arxiu Municipal

Escalera principal del Ayuntamiento

En l'Arxiu Municipal es custodien un gran nombre de documents (manuscrits, textuals i gràfics) generats per l'administració municipal, de gran transcendència per al govern de la ciutat.

El gran volum documental es fa accessible per mitjà d'esta ferramenta que és el cercador de fons pel qual es poden consultar dades existents en l'arxiu històric pels següents criteris de nom del titular, matèria, any, lloc geogràfic o assumpte. Els resultats apareixen ordenats cronològicament amb la signatura que permetrà localitzar-los i consultar-los en les instal·lacions de l'Arxiu Municipal

Fons documentals molt valuosos per a la història de la ciutat corresponents a las series de Privilegis i Provisions Reals (1366-18111) ; Pleits (segles XVII-XVIII) ; Actes Municipals des de 1709; Cartes Escrites i Rebudes (1665-1842) ; Senderes (1703-1832) ; Hisenda (des del segle XVII) ; Festes (des del segle XVIII) ; Abastiment (segle XVI- XIX) ; Sanitat (des del segle XVIII) ; Policia Urbana (1752-1939) ; Urbanisme (des del segle XIX) de fàcil accés per mitjà de la consulta del buscador de fons, junt amb altres que a continuació destaquem en els apartats següents: