Pergamins dels Fons Documentals de l'Arxiu Municipal

 Privilegi de Ferran el Catòlic a la ciutat d'Alacant, el 26 de juliol de 1490

A l' Arxiu Municipal es troba esta col·lecció de 219 pergamins (segle XIII-XVIII) que constituïxen principalment una sèrie de documents cancellerescos o notarials, públics o privats, que una persona jurídica ha rebut i conservat en el transcurs de la seua activitat.

Presenten un bon estat de conservació en el suport més usual que és el pergamí.

La majoria són Privilegis Reials, censals, butles, breus, cartes reials, vendes...

Destaquem per la seua importància, el privilegi de Ferran el Catòlic, de 26 de juliol de 1490 a Còrdova, en què s' atorga el títol de ciutat a la vila d'Alacant.

La venda d'una jove esclava morisca per part d'un matrimoni elxà a Jaume Ruiz per 96 lliures segons consta en l' escriptura de 2 de març de 1525 a Elx.

El breu del papa Climent XII en què concedix al monestir de les Clarisses de la Santa Faç nou dies d'indulgència durant set anys, el 14 de maig de 1732 a Roma.

També és interessant la sèrie de concessions de l' època dels monarques de les cases dels Àustria i Borbó.

Informació complementària
Galería de Imágenes: 
Galeria fotogràfica de l'Arxiu Municipal: Pergamins
 Privilegi de Ferran el Catòlic a la ciutat d'Alacant, el 26 de juliol de 1490
Privilegi de Ferran el Catòlic a la ciutat d'Alacant, el 26 de juliol de 1490
Impost del morabatí. 1368
Imagen relacionada
Segell pendent de plom d'Urbà VIII. 1640
Sant Ofici de la Inquisició. 1702