Fons de les fogueres de Sant Joan de l'Archiu Municipal

Foguera Plaça del Ajuntament, 1978

A l'Arxiu Municipal d'Alacant hi ha un ric fons documental (expedients, llibrets, bans, esbossos, programes de mà) des del començament d'estes festes que el 1928 es van batejar amb el nom de les Fogueres de Sant Joan i que arriba fins a l'actualitat.

En la construcció dels monuments de les fogueres han intervingut artistes de la talla de Gastón Castelló, Albert, Aguirre, Baeza, Oti, Ramón Marco i molts d'altres. Alguns d'ells han deixat la seua empremta com a cartellistes, en les successives edicions dels concursos organitzats per l'Ajuntament. La col·lecció de cartells de les Fogueres de Sant Joan és una de les més atractives per als investigadors i aficionats a l'art del foc.

Estos mateixos artistes també van realitzar portades de llibrets, esbossos de fogueres i barraques dels monuments originals dels artistes constructors, des del 1929 fins al 1971, depositats a l'Arxiu per a la seua difusió.

Els llibres d'Actes de la Comissió Gestora, des del 1929 fins al 1993. Publicacions de comissions i barraques, i també la premsa de la ciutat d'Alacant i revistes generals o específiques que fan referència a “Les Fogueres”, des del 1928 fins als nostres dies.

També hi ha una rica i variada bibliografia sobre la festa, per a atendre i aconsellar tot aquell ciutadà interessat o aficionat a estos temes. Este fons de Fogueres forma un valuós i únic conjunt d'informació per a la recuperació de la nostra memòria històrica i festiva.

Informació complementària
Galería de Imágenes: 
Galeria fotogràfica de l'Arxiu Municipal "Fogueres de Sant Joan"
Esbós Foguera Benalua, 1931
Detall Foguera Benito Pérez Galdós, 1935
Llibret Foguera d'Orà, 1936
Detall Foguera Calvo Sotelo, 1944
Foguera Plaça del Ajuntament, 1978
Foguera Plaça del Cabdill, 1951
Foguera Francisco Albert, 1964
Esbós Barraca Racó de Festa, 1967
Llibret Foguera Port d'Alacant, 1997