Mapes, plànols, dibuixos i gravats

Dibuix de la Torre del rellotge del Ajuntament.1772

Este fons documental  cartogràfic el formen mapes, plànols, dibuixos i gravats que han sigut produïts per la mateixa institució o són fruit de donacions o compres.

La majoria s' han anat descrivint a mesura que van anar apareixent en la labor de catalogació de cada una de les seccions i sèries documentals de l' arxiu. Les més destacades són les següents : Pleits, Obres Particulars, Policia Urbana, Instrucció Pública, Capítols, Expedients i Senderes, Aigües, Central, Sanitat i Beneficència, Enllumenat, i Urbanisme.

Plànols a destacar

Del segle XVII els plànols de la planta baixa del Monestir de la Santa Faç,  del tancament de l' estany de l' Albufereta, de les plantes del barri de Sant Roc o del lloc de Sant Joan.

Del segle XVIII, hi ha interessants plànols del  pantà de Tibi, també de les façanes i plantes per a la reconstrucció de la Casa Consistorial de la ciutat així com, entre altres molts, projectes de fonts, places...

La majoria de la memòria gràfica urbanística del segle XIX, es troba en la quantitat d'expedients amb el seu plànol que sol·liciten la construcció d'una casa de planta baixa o l' augment d'un pis, o l' obertura d'un carrer fan possible reconstruir la història dels carrers més antics de la ciutat. De gran interés són els projectes de fanals per a l' enllumenat públic.

Del segle XX, els projectes d'instal·lació d'indústries, dels refugis de la guerra Civil, d'urbanització de la Muntanyeta i les reformes realitzades a l' església de la Santa Faç.

Dins d'este apartat hi ha interessants mapes de la ciutat o de la província i també gravats o dibuixos.