Arxius incorporats en els fons documentals de l'Arxiu Municipal

S' han incorporat arxius, que provenen d'altres institucions, com el del Palamó (S.XIX-XX) i la Compañía de Tranvías y Electricidad S.A. (S.XIX-XX) i de la Comandància de la Marina (S.XX) i de l' Institut Provincial de Sanitat.

També fruit de les donacions de particulars han ingressat els arxius de les famílies Senante ( la seua activitat jurídica es reflectix en els pleits i processos del segle XVIII-XX); Descals documents des del segle XVI-XX) o del sindicalista Casimiro Ros, entre altres.

En relació amb la música, els hereus del Senyor Juan de Dios Aguilar, director de Ràdio Alicante, des dels anys 30 i musicòleg de renom, van donar  la seua col·lecció de  revistes dels anys 60 i documentació sobre música des del segle XIX. Així mateix és interessant l' aportació de la família Navarro Olcina de documentació, publicacions periòdiques, cartells i fotografies dels anys 1930-1940, sobre temes esportius. S' ha rebut, de la família Pastor Millet, el fons particular de Juan Pastor, la vida laboral del qual va estar molt vinculada amb el món esportiu i cultural de la ciutat.

Els fons bibliogràfics alacantins s' han incrementat gràcies a la donació que en el seu dia va realitzar Miguel Castelló Villena, del seu oncle Gastón Castelló. Igualment ha succeït amb l' entrega de la família Martínez San Pedro d'algunes publicacions de Vicente Martínez Morellá.

Els fons del senyor Tomás Valcárcel i el senyor Ludovico Correa han aportat més informació, amb els seus llibrets, publicacions periòdiques i impresos i fotografies, per a l' estudi de la Setmana Santa i les Fogueres de la ciutat.

També es pot consultar la donació de la família del senyor Raul Alvarez Antón de llibres i documentació sobre temàtica taurina i de les festes de la ciutat d'Alacant. 

Altres llegats han sigut els del periodista Fernando Gil Sánchez i del publicista Antonio Suau, les famílies dels quals han donat desinteressadament els seus arxius professionals per a la seua consulta.