Bans de la Guerra d'Independència - 27 de maig, 8 i 10 de juny de 1808