Imagen relacionada

Tràmits - La Ciutat

Si necessita informe o certificat del canvi de numeració de policia efectuat en el seu habitatge en un determinat moment, pot sol·licitar-lo en aquest Departament d'Estadística, mitjançant escrit en què consten les seues dades personals i les dades de l'habitatge, i, a ser possible, la data...
Canal de atención: 
Presencial

Padró Municipal d'Habitants

INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS (TANT PROCEDENTS D'UN ALTRE MUNICIPI COM PER PRIMERA VEGADA), I CANVIS DE DOMICILI DE PERSONES JA EMPADRONADES A ALACANT. TRÀMIT PER MITJANS ELECTRÒNICS: La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Tota persona que canvie de municipi de residència haurà de sol·licitar per escrit la seua ALTA en el Padró d'Habitants del municipi de destinació (art. 70 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals). El ciutadà espanyol que trasllade la seua residència a l'estranger ,...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Es pot sol·licitar Certificat d'Empadronament a través de Seu Electrònica (amb certificat digital) o presencialment amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i en les Juntes de Districte amb cita prèvia telefònica . El tràmit pot tardar fins a un màxim de tres dies . En cas de sol·...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
En virtut de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Sol·licitud d'un informe de la seua inscripció en el Padró Municipal d'Habitants del municipi d'Alacant. Si les seues dades coincideixen amb les que consten en el Padró Municipal d'Habitants, se li remetrà l'informe sol·licitat per correu al mateix domicili en el qual figura vosté empadronat, en un...
Canal de atención: 
Internet
Informe d'Empadronament: Es pot sol·licitar Informe d'Empadronament a través de Seu Electrònica (amb certificat digital) o presencialment amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i en les Juntes de Districte amb cita prèvia telefònica . Informe d'Empadronament Històric: Els...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Si comprova que algun de les dades personals en la seua inscripció padronal és errònia , excloent el domicili, la persona interessada pot sol·licitar la seua modificació de dues formes: Presencialment amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) , presentant el document d'identificació...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
En compliment del que es disposa en la Llei orgànica sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya, i en l'art. 16.1, 2n paràgraf de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les inscripcions padronals dels estrangers NO comunitaris sense autorització de residència...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

saic

AVÍS D'INCIDÈNCIA Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements en els parcs,...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Telefónico
Cita Prèvia per a tràmits de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC): Les cites prèvies per a OAC 'Cervantes' es poden sol·licitar en els Tel. 010 / 966 900 886 i per a OAC 'Sèneca' per Internet en el següent enllaç: https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 / 966 900 886. Per a sol·licitar...
Canal de atención: 
Internet,
Telefónico
Oficina de Suggeriments i Reclamacions És la unitat administrativa encarregada de gestionar els suggeriments, reclamacions i felicitacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals. Respecte d'això, s'entén per: Suggeriment : proposta per a millorar la prestació o...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Tramitació de certificats digitals per a persones físiques de l' Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en suport software . Per a més informació, resolució de dubtes o certificats digitals per a persones jurídiques, contacta amb Atenció a l'Usuari de l'Agència de Tecnologia i...
Canal de atención: 
Presencial

Solicitudes

Es pot fer la sol·licitud de cita prèvia per a realitzar diversos tràmits i gestions municipals. Per a fer-ho, cal accedir en l'enllaç que hi ha més avall.
Canal de atención: 
Internet
14 set. 2016
Espais que es poden sol·licitar: 1 sala multiusos amb capacitat per a 80 persones. 1 sala multiusos amb capacitat per a 50 persones. 1 sala multiusos amb capacitat per a 20-25 persones. 1 sala de reunions amb capacitat per a 20 persones. 1 sala de reunions amb capacitat per a 8-10 persones. 1 espai...
Canal de atención: 
Internet
14 set. 2016
Espais que es poden sol·licitar 2 aules amb capacitat per a 18-20 persones. 1 sala de reunions amb capacitat per a 6-8 persones.
Canal de atención: 
Internet