Imagen relacionada

Tràmits - La Ciutat

Si necessita informe o certificat del canvi de numeració de policia efectuat en el seu habitatge en un determinat moment, pot sol·licitar-lo en aquest Departament d'Estadística, mitjançant escrit en què consten les seues dades personals i les dades de l'habitatge, i, a ser possible, la data...
Canal de atención: 
Presencial

Empadronamiento

Sol·licitud d'un volant de la seua inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest municipi. Si les seues dades coincideixen amb les que consten en el Padró Municipal d'Habitants, se li remetrà l'informe sol·licitat per correu al mateix domicili en el qual figura vosté empadronat, en un termini...
Canal de atención: 
Internet

saic

AVÍS D'INCIDÈNCIA Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements en els parcs,...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Telefónico
Oficina de Suggeriments i Reclamacions És la unitat administrativa encarregada de gestionar els suggeriments, reclamacions i felicitacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals. Respecte d'això, s'entén per: Suggeriment : proposta per a millorar la prestació o...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Tramitació de certificats digitals de l' Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en suport software . Per a més informació o resolució de dubtes contacta amb Atenció a l'Usuari de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ACÍ .
Canal de atención: 
Presencial

Solicitudes

14 set. 2016
Espais que es poden sol·licitar: 1 sala multiusos amb capacitat per a 80 persones. 1 sala multiusos amb capacitat per a 50 persones. 1 sala multiusos amb capacitat per a 20-25 persones. 1 sala de reunions amb capacitat per a 20 persones. 1 sala de reunions amb capacitat per a 8-10 persones. 1 espai...
Canal de atención: 
Internet
14 set. 2016
Espais que es poden sol·licitar 2 aules amb capacitat per a 18-20 persones. 1 sala de reunions amb capacitat per a 6-8 persones.
Canal de atención: 
Internet