Gestions Numeració Vies Públiques

Si necessita informe o certificat del canvi de numeració de policia efectuat en el seu habitatge en un determinat moment, pot sol·licitar-lo en aquest Departament d'Estadística, mitjançant escrit en què consten les seues dades personals i les dades de l'habitatge, i, a ser possible, la data aproximada en què es va realitzar el canvi de numeració del seu edifici o de la via pública on se situa aquest.

En el cas que haja de justificar que el seu actual domicili correspon al que figura en l'Escriptura de Propietat, perquè s'haja modificat el nom de la via pública o la seua numeració o en l'Escriptura no s'haja fet constar, ha de dirigir-se a aquest Departament, presentar la còpia de l'Escriptura i l'últim rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI), a efectes d'identificació.

Si el seu edifici manca de placa de numeració de policia oficial o s'ha deteriorat aquesta, comunique's amb nosaltres a través del correu electrònic: dep.estadistica@alicante.es

Formas de Presentación