Estadística

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores

El Departament d'Estadística comprén, entre les seues funcions, la recollida de dades i l'emissió de certificacions del padró d'habitants, els treballs relatius al cens electoral, l'elaboració de la guia de carrers de la ciutat, la numeració i retolació de vies urbanes i, en general, les que fan referència a la població i a l'alteració o la delimitació del terme municipal.

Ubicación: 
Calle
Cervantes
3
Planta Baixa
03002
Horario: 

De dilluns a dijous: horari ininterromput de 9.00 a 17.00 hores

Divendres: de 9:00 a 13:00 hores

Mesos de juliol i agost: de 9:00 a 13:00 hores

CITA PRÈVIA

 

Contacto: 
Telèfon: 
965926582
965922557