Estadística

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores

El Departament d'Estadística comprén, entre les seues funcions, la recollida de dades i l'emissió de certificacions del padró d'habitants, els treballs relatius al cens electoral, l'elaboració de la guia de carrers de la ciutat, la numeració i retolació de vies urbanes i, en general, les que fan referència a la població i a l'alteració o la delimitació del terme municipal.

Tots els tràmits presencials del Padró Municipal d'Habitants es realitzen amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).

Ubicación: 
Calle
Portugal
17
03003
Edifici Sèneca
Horario: