Classe pràctica de documents fotogràfics en l'Arxiu Municipal

Curs de la Universidat Permanent d'Alacant
Clase práctica Archivo Municipal

El 20 de març es va impartir en l'Arxiu Municipal l'última classe pràctica del curs “La memòria de la ciutat d'Alacant en els documents de l'Arxiu Municipal”. La sessió va estar dedicada als documents fotogràfics.