Visita alumnes FP de l'IES Doctor Balmis d'Alacant

El 17 d'abril van visitar l'Arxiu Municipal
Alumnes de l'institut Doctor Balmis d'Alacant

El professor David Garrido junt amb un grup d'alumnes del Grau Superior d'Administració i Finances de l'Institut Doctor Balmis d'Alacant han conegut les instal·lacions de l'Arxiu Municipal i han consultat diversos fons: fotografies, periòdics i llibres de padrons d'habitants.