Biografía de l'exili jesuític (1767-1815)

INVESTIGACIÓ DEL CATEDRÀTIC D'HISTÒRIA MODERNA ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ
Biografía del exilio jesuítico

Enrique Giménez López ha sigut catedràtic d'Història Moderna de la Universitat d'Alacant fins a la seua jubilació. Les seues investigacions s'han centrat en el segle XVIII espanyol, en particular sobre la la Companyia de Jesús i l'exercici del poder en l'època borbònica. Amb el títol de Biografia de l'exili jesuític (1767-1815) és notícia esta recent publicació a càrrec de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Excel·lent treball d'un investigador molt vinculat amb l'Arxiu Municipal d'Alacant que arreplega les biografies de cada un dels jesuïtes de les províncies de la península enviats a l'exili a arrel de l'extinció de la Companyia de Jesús i la commoció que va suposar tant als europeus i americans este esdeveniment del segle XVIII.

Giménez López, E, Biografía del exilio jesuítico (1767-1815), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Alicante, 2020, pp.2115.(www.cervantesvirtual.com)