Visita d'alumnes universitaris

Estudiants de la Facultat de Publicitat de la Universidat d'Alacant
Estudiantes publicidad

El dilluns 15 de novembre la professora titular Lola Fernández, que impartix l'assignatura d'Història de la Publicitat en la Facultat de Publicitat de la Universitat d'Alacant, va visitar junt amb els seus alumnes l'Arxiu Municipal. Allí van consultar diferents documents relacionats amb els seus estudis.