Nova visita a l'Arxiu Municipal

Grup del centre ocupacional APSA
Grupo centro ocupacional APSA

El dimarts 28 de febrer ha visitat l'Arxiu Municipal un grup del centre ocupacional APSA al costat de dues monitores. Han conegut les instal·lacions de l'arxiu i han pogut consultar diferents tipus de documents que allí es custodien.