Llibrets de Fogueres 1929-1936

Noves publicacions en l'Hemeroteca Digital de l'Arxiu Municipal
Llibrets de Hogueras

S'han incorporat noves publicacions periòdiques en l'Hemeroteca Digital de la pàgina web de l'arxiu. Es tracta d'una sèrie de revistes editades en el primer període de la festa de les Fogueres de Sant Joan. En elles trobem els esbossos dels monuments, les explicacions, diversos articles literaris i il·lustracions d'artistes plàstics com Gastón Castelló, Lorenzo Aguirre i Manuel Baeza, entre altres. També convé destacar la publicitat dels negocis de l'època.

Informació complementària