Sol•licitud de tallers formatius per a escolars al Centre de Recursos de Consum

Tallers formatius pensats per a la implicació de l'alumne en el tema transversal del consum i la salut pública, per mitjà d'accions formatives, a través de les quals es formen hàbits i actituds responsables com a consumidor.

Tallers d'alimentació, vida sana, compra responsable, etiquetat, comerç just, publicitat, tallers financers, visites, concursos de consum, enquestes d'hàbits saludables, aprendre a reclamar, i fins a 24 tallers distints tractant de comprendre el màxim nombre de temes relacionats amb el consumidor.

Tallers per a Primària, Secundària i Batxiller i per a desenvolupar a les instal•lacions del Centre de Recursos de Consum i al centre educatiu.

Presentació
Plazo de presentación: 
11 de setembre de 2023 a 14 de juny de 2024
Documentación a presentar: 

Ompliu el Full de Sol•licitud de Participació i remeteu-lo per fax o per correu electrònic.

(Una vegada rebuda la sol•licitud, es contactarà telefònicament amb el professor o persona encarregada, a fi de confirmar-li la data sol•licitada o d’oferir-li'n d'altres alternatives. Cada entitat o col•lectiu pot enviar diverses sol•licituds per als distints grups, nivells, etc., per a un o diversos tallers. Per a més informació, contacteu amb nosaltres).

El termini per a presentar les sol•licituds es podrà consultar al Centre de Consum.

Formas de Presentación