Centre Educatiu de Recursos de Consum

Tipo de equipamiento: 
Espais polivalents
Oficines tramitadores
Cursos de Formacion CERCA

El Centre Educatiu de Recursos de Consum d'Alacant és un servei públic de l'Ajuntament d'Alacant dedicat a l'educació i la formació del consumidor, tant en l'àmbit escolar, com per al públic adult interessat en els temes relacionats amb el consum, i en especial, sobre la protecció dels drets dels consumidors. Mitjançant cursos, tallers, xarrades i diverses activitats, es realitza una oferta formativa dirigida a tota la ciutadania, perquè el consumidor puga exercir un consum responsable i conega els seus drets.

Objectius:

 • Promoure l'educació del consumidor en els distints àmbits escolars amb un programa formatiu ampli i adaptat als distints cicles formatius.
 • Possibilitar la formació contínua d'associacions de consumidors, empresaris, comerciants, veïns, i qualsevol col·lectiu interessat en les matèries de consum.
 • Promocionar, mitjançant cursos, tallers, xarrades i la resta de recursos formatius, totes les persones interessades en els temes de consum.

Destinataris:

 • Centres escolars, tant d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, com de cicles formatius i educació especial.
 • Col·lectius d'adults com associacions, centres de majors, AMPA, centres socials, etc.
 • Qualsevol ciutadà interessat en els temes de consum.

Sales formatives:

 • 2 aules amb capacitat per a 30 i 50 persones
 • 1 aula taller amb capacitat per a 25 persones
 • 2 aules cuina amb capacitat per a 10 i 50 persones
 • 1 aula informàtica, amb capacitat per a 15 persones
 • 1 sala multiusos, amb capacitat per a 100 persones
 • 1 hall sala d'exposicions
Ubicación: 
Calle
Calderón de la Barca, cantonada Balmes
3
03002
Mercat Central d,Alacant
Horario: 

Atenció al públic:  de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

Contacto: 
Telèfon: 
965145294
965145524
Más información: 

AULES:

El centre disposa de dues aules amb una capacitat de 30 i 50 persones, equipades amb projector, ordinador, megafonia, pissarres, etc., per a poder desenvolupar conferències, cursos, jornades, etc. relacionades amb les àrees temàtiques del centre o amb qualsevol altre tema de consum, comerç o alguna activitat relacionada.

AULA TALLER:

Dedicada a activitats formatives pràctiques (manualitats, reciclatge, cuina bàsica, etc.) dotada de taules de treball, pica, pissarres, lleixes i orientada a tot tipus d'activitats formatives que requerisquen l'ús i la manipulació de materials d'una manera molt pràctica.

AULA D'INFORMÀTICA:

Espai dedicat a les noves tecnologies, amb 15 ordinadors connectats a internet, pantalla de projecció, projector i tot el que és necessari per a desenvolupar cursos d'informàtica relacionats amb el comerç, el consum i la salut.

AULA CUINA:

Espai didàctic dotat de tots els elements necessaris per a donar formació i tallers sobre alimentació saludable, cuina, nutrició, etc. Dotat de 2 forns, microones, frigorífic congelador, llavaplats, placa d'inducció, xicotets electrodomèstics, així com parament de cuina i vaixella.

HALL SALA D'EXPOSICIONS:

Sala dedicada a acollir exposicions sobre qualsevol tema relacionat amb el món del consum i el comerç, a més d'altres propostes artístiques.

AULA MULTIUSOS:

Espai ampli i versàtil amb panells per a distintes capacitats, on desenvolupar tallers didàctics, cursos, xarrades, conferències, i qualsevol activitat formativa relacionada amb consum, comerç o sanitat.

 

CONDICIONS D'ÚS:

Les condicions d'ús a què queden obligats els usuaris de les instal·lacions del PROP són les següents:

 • La instal·lació concedida no podrà utilitzar-se per a un ús diferent de l'inicialment sol·licitat i autoritzat. Igualment, l'activitat autoritzada no podrà canviar-se de sala, i haurà d'ajustar-se a l'horari establit.
 • En cap cas es podrà sobrepassar l'aforament màxim de públic establit en cada cas. Correspondrà als organitzadors garantir el compliment d'aquesta circumstància.
 • La cessió de les aules té caràcter gratuït tant per al sol·licitant com per als assistents, no podent-se sol·licitar cap tipus de contraprestació econòmica a aquests últims per cap concepte.
 • La instal·lació concedida ha de quedar en adequades condicions d'orde i neteja en finalitzar l'activitat per a l'ús de la qual va ser autoritzada.
 • Queda prohibit el consum d'aliments i begudes a les sales concedides, excepte autorització expressa de la Regidoria de Comerç i Consum en els casos que així es crega oportú.
 • Els desperfectes que es pogueren ocasionar per un mal ús de la instal·lació hauran de ser assumits pels organitzadors.
 • Han d'observar-se les corresponents prohibicions de fumar.
 • En cas de suspensió de l'activitat prevista, aquesta circumstància ha de comunicar-se amb suficient antelació a la Regidoria de Comerç i Consum.
Informació complementària