Sol·licitud d'espais del Centre Cultural Las Cigarreras

Registro Electrónico

Programació 2023 tancada

Pròxim període de presentació de sol·licituds per a agenda 2024, des del 15 de setembre de 2023

Des del 9 de desembre de 2019, i en compliment del que es disposa per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, totes les sol·licituds d'espais per al Centre Cultura Les Cigarreras, de persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les entitats sense personalitat jurídica i els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen en l'exercici d'aquesta activitat professional, hauran de presentar les seues peticions a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

Per a tràmits a la Seu Electrònica és necessari disposar d'un certificat digital vàlid o DNI electrònic.

Procés de sol·licitud de cessió d'espais per al Centre Cultural Las Cigarreras

  • Descarregue el document de cessió on haurà d'especificar el contingut de la seua activitat i guarde els canvis. Descarregar en pdf | text
  • Accedisca a la instància on-line general de l'Ajuntament d'Alacant ací.
  • Emplene les dades sol·licitades i adjunte la fitxe de cessió d'espais.
  • Adjuntar dossier de l'activitat
  • Finalitze signant la sol·licitud digitalment.

Veure requeriments tècnics de la seu electrònica 

Documentación a presentar: 
  • Instanacia general on-line
  • Presentació de la fitxa de cessió d'espais de Centre Cultural Las Cigarreras en la instància on-line
  • Presentació de dossier de l'activitat en la instància on-line

Formas de Presentación

Informació complementària
Documentación: 
Vídeos: 
Obtención D.N.I. electrónico y Certificado del FNMT
Recuperar pin del D.N.I. electrónico y otras gestiones
Cómo solicitar tu certificado digital de persona física. FNMT
Cómo solicitar tuertificado de administrador único y solidario. FNMT
Como solicitar el certificado de representante de persona jurídica. FNMT
Certificado de representante para entidades sin personalidad jurídica