Las Cigarreras Centre Cultural. Destinació Turística SICTED

SICTED

SICTED i la qualitat en la destinació

El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació és un programa desenvolupat per la Secretaria d'Estat de Turisme, que té com a finalitat la gestió integral i permanent de la qualitat en una destinació turística. L'objectiu principal és aconseguir un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferits al turista, englobant tant als serveis turístics pròpiament dits com a aquells altres que, sense ser-ho estrictament, contribueixen a la formació de l'experiència turística en una destinació.

Què ofereix SICTED per a l'establiment, entitat o servei.

Millorar la gestió interna, i dels processos relacionats amb la satisfacció del client.
Millora la qualificació de l'equip, mitjançant el pla formatiu a 4 cicles amb diferents mòduls formatius.
Participar en grups de treball que desenvolupen propostes de millora per a la destinació
Optar al distintiu Compromís de Qualitat Turística.

Què ofereix SICTED per a la Destinació.

Incrementar la implicació dels sectors en els objectius de la destinació.
Incrementar la satisfacció dels serveis consumits per part del visitant i de l'habitant.
Incrementa la coordinació en el sector turístic entre el públic i el privat.
Millorar el posicionament de la destinació amb la qualitat com a factor competitiu i diferenciador.

Enquesta de satisfacció del Centre Cultural Las Cigarreras

Formulari per a suggeriments, reclamacions i felicitacions

Informació complementària