Imagen relacionada

Tràmits - Comerç, Consum i Sanitat

Té per objecte informar l'autoritat administrativa de les infraccions en matèria sanitària, tant les que afecten el mateix denunciant, un col·lectiu o comunitat, o l'entorn urbà. Seran àmbit de la nostra competència les denúncies que versen sobre els aspectes següents: Higiene dels Aliments: Es...
Canal de atención: 
Presencial
La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze, a més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos. Per a això haurà de dirigir-se al...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
11 set. 2017 a 29 set. 2017
Dins de la formació del públic adult en temes sanitaris i de consum, l'OCI FORMATIU completa esta formació, però d'una manera molt amena, per mitjà de tallers molt pràctics en els quals l'usuari participa molt activament com un moment d'oci, tenint una continuïtat, al mateix temps que se l'està...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Fax
9 set. 2019 a 30 jun 2020
Un dels drets dels consumidors, reconeguts per la Llei 1/2011 de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, és el dret a l'educació i formació en matèria de consum, que permeta al consumidor conéixer els seus drets i obligacions...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Fax

Altres tràmits

9 set. 2019 a 30 maig 2020
Tallers formatius pensats per a la implicació de l'alumne en el tema transversal del consum i la salut pública, per mitjà d'accions formatives, a través de les quals es formen hàbits i actituds responsables com a consumidor. Tallers d'alimentació, vida sana, compra responsable, etiquetat, comerç...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Fax

Inscripciones

Esta INSCRIPCIÓN le permitirá participar en los grupos de: Grups per pares i mares amb fills/es que cursen EDUCACIÓ PRIMÀRIA Grups per pares y mares amb fills/es que cursen EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Característiques del curs Grups de formació gratuïts. Estructurats en 6 sessions amb una durada aproximada...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Telefónico