Imagen relacionada

Tràmits - Comerç, Consum i Sanitat

Té per objecte informar l'autoritat administrativa de les infraccions en matèria sanitària, tant les que afecten el mateix denunciant, un col·lectiu o comunitat, o l'entorn urbà. Seran àmbit de la nostra competència les denúncies que versen sobre els aspectes següents: Higiene dels Aliments: Es...
Canal de atención: 
Presencial
9 set. 2019 a 30 jun 2020
Un dels drets dels consumidors, reconeguts per la Llei 1/2011 de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, és el dret a l'educació i formació en matèria de consum, que permeta al consumidor conéixer els seus drets i obligacions...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Fax

Altres tràmits

9 set. 2019 a 30 maig 2020
Tallers formatius pensats per a la implicació de l'alumne en el tema transversal del consum i la salut pública, per mitjà d'accions formatives, a través de les quals es formen hàbits i actituds responsables com a consumidor. Tallers d'alimentació, vida sana, compra responsable, etiquetat, comerç...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Fax

Animals

La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze. A més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos. Per a això haurà de dirigir-se al...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Inscripciones

Esta INSCRIPCIÓN le permitirá participar en los grupos de: Grups per pares i mares amb fills/es que cursen EDUCACIÓ PRIMÀRIA Grups per pares y mares amb fills/es que cursen EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Característiques del curs Grups de formació gratuïts. Estructurats en 6 sessions amb una durada aproximada...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet,
Telefónico

Subvenciones

4 març 2020 a 1 abr. 2020
L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat del comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials i afavorisquen la vitalitat de la ciutat. El període per a la realització de les actuacions és el...
Canal de atención: 
Internet