Tràmits

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Altres tràmits

1 set. 2022 a 9 oct. 2022
Tallers formatius pensats per a la implicació de l'alumne en el tema transversal del consum i la salut pública, per mitjà d'accions formatives, a través de les quals es formen hàbits i actituds responsables com a consumidor. Tallers d'alimentació, vida sana, compra responsable, etiquetat, comerç...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Animals

La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze. A més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos. Per a això haurà de dirigir-se al...
Canal de atención:
Presencial, Internet

COMERÇ I HOSTALERIA

31 maig 2022 a 9 jun 2022
Concurs d'Aparadors de les Fogueres de Sant Joan 2022 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES APARADORS: Els criteris de valoració que regiran la selecció dels guanyadors del concurs seran els següents: Originalitat, enginy i creativitat en l'exposició del producte. Qualitat estètica de l'aparador...
Canal de atención:
Internet
Aquesta instància s'utilitzarà per a altres tràmits relacionats amb els Departaments de comerç i dinamització comercial, com ara: Presentació de suggeriments, reclamacions i propostes Aportació de documentació i/o al·legacions Sol·licituds d'informació relativa al sector comercial (horaris,...
Canal de atención:
Internet
23 abr. 2022 a 12 maig 2022
OBJECTE L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat dels establiments del comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes desenvolupats per les seues associacions representatives que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials, afavorisquen la...
Canal de atención:
Internet
22 jul. 2022 a 23 ag. 2022
Aquesta entrada de documents s'utilitzarà per les associacions per als tràmits relacionats amb expedients oberts de subvencions de comerç i hostaleria, principalment Esmena de documentació requerida Aportació d'altres documents Al·legacions
Canal de atención:
Internet
23 jul. 2022 a 4 des. 2022
Justificació de les subvencions destinades a les associacions de comerç i hostaleria per a la promoció i dinamització del sector comercie i hostaleria durant l'exercici 2022. Les associacions de comerciants disposaran d'aquest accés a per a registrar les justificacions de les subvencions,...
Canal de atención:
Internet

Concursos

Denúncies i sancions

Té per objecte informar l'autoritat administrativa de les infraccions en matèria sanitària, tant les que afecten el mateix denunciant, un col·lectiu o comunitat, o l'entorn urbà. Seran àmbit de la nostra competència les denúncies que versen sobre els aspectes següents: Higiene dels Aliments: Es...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Subvencions

2 oct. 2020 a 19 oct. 2020
L'objecte principal d'aquesta convocatòria és ajudar a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 en l'activitat econòmica exercida a la ciutat d'Alacant per autònoms, pimes i altres col·lectius relacionats principalment amb el comerç, l'hostaleria i altres serveis i que reunisquen les condicions...
Canal de atención:
Internet
26 set. 2020 a 15 oct. 2020
L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat del comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials, servisquen per a compensar els efectes adversos originats per la crisi sanitària i afavorisquen la...
Canal de atención:
Internet
21 maig 2021 a 10 jun 2021
Inscripció per a ser establiment col·laborador Object L'objecte del programa “Bons de Comerç 2021” és potenciar les compres en el municipi d'Alacant, donant suport a les llars i als establiments adherits a aquest programa, promovent la reactivació econòmica del teixit comercial i el consum local,...
Canal de atención:
Internet