Altres tràmits de Comerç

Aquesta instància s'utilitzarà per a altres tràmits relacionats amb els Departaments de comerç i dinamització comercial, com ara:

  • Presentació de suggeriments, reclamacions i propostes
  • Aportació de documentació i/o al·legacions
  • Sol·licituds d'informació relativa al sector comercial (horaris, normativa, sol·licitud de credencials per al portal de comerç de proximitat, etc)
  • Sol·licituds de les associacions, diferents de les convocatòries de subvencions

NO s'utilitzarà aquest accés per a assumptes relacionats amb llicències, obertures, sancions, taxes o terrasses, etc. del sector d'hostaleria, per als quals, segons el cas, estan disponibles en el Catàleg de serveis de la Seu Electrònica, els d'URBANISME , OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA i FESTES, entre altres.

Formas de Presentación