Llicència per a la tinença d'animals perillosos

La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze.

A més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos.

Per a això haurà de dirigir-se al Departament de Sanitat, siti al C/ Cervantes, 3, en horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres - Telèfon: 965 23 02 79

Presentació

Formas de Presentación