Animals potencialment perillosos

La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze. A més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos.

 En els següents enllaços trobarà la informació per a realitzar aquests tràmits:

A la Comunitat Valenciana, es consideren animals potencialment perillosos els descrits a continuació:

Animals de la fauna salvatge

 • Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
 • Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals necessite d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
 • Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat

 • Races: Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Starffordshire Bull Terrier, Gos de Presa Mallorquí, Fila Brasiler, Gos de Presa Canari, Bullmastiff, American Pittbull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dogo de Bordeus, Tosa Inu (japonés), Dogo Argentí, Dòberman, Mastí Napolità, els encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia semblant a alguna d'estes races.
 • Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l'agressió dels quals ha sigut notificada o puga ser demostrada.
 • Gossos ensinistrats per a l'atac.

Gaudix de la seua companyia sense perill

Si el teu animal de companyia és un gos i pertany a alguna raça potencialment perillosa, no oblides que tens unes obligacions que has de complir:

 1. Mantín el teu gos permanentment davall el teu control, evitant la seua fugida, fins i tot a l'interior de les teues propietats.
 2. Porta el teu gos lligat amb cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres de longitud.
 3. L'animal ha de portar sempre un boç que impedisca l'obertura de la seua mandíbula per a mossegar.
 4. És obligatori que els propietaris d'estos animals obtinguen la llicència administrativa que autoritza la tinença d'animals potencialment perillosos que expedix l'Ajuntament d'Alacant.
 5. Porta sempre amb tu la llicència administrativa, així com certificació acreditativa de la inscripció de l'animal en el registre municipal d'animals potencialment perillosos.
 6. Esta llicència administrativa ha d'estar en vigor, recorda que caduca als cinc anys des de la data d'expedició.
 7. La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del registre municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de quaranta-huit hores.
 8. Tots els animals potencialment perillosos hauran d'estar identificats per mitjà d'un microxip.
 9. Tots els gossos han d'estar empadronats en l'Ajuntament del municipi on residisquen.

Per a més informació dirigix-te a la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant. És pel bé de tots

Recorda que les mesures esmentades són de compliment obligat i la seua desobediència pot constituir infracció sancionable.