Animals de companyia i urbans

La presència d'animals de diverses espècies i aptituds en el nucli urbà i en els afores de la ciutat, planteja a l'Ajuntament d'Alacant un gran nombre de problemes higienicosanitaris, econòmics, mediambientals, i és causa de freqüents conflictes veïnals. 
Les situacions que plantegen als ciutadans les espècies animals d'hàbits antropòfils, solen ser d'atenció per part de l'Àrea de Sanitat, no sols per la seua faceta sanitària, sinó perquè així ho demanden al mateix Ajuntament altres institucions i els ciutadans.

Considerant igualment que els animals tenen el seu dret i que han de rebre un tracte digne i correcte que, en cap cas supose unes males condicions higienicosanitàries contràries a la seua espècie i grau de desenvolupament i que cada vegada demanda més una societat conscienciada del respecte que mereixen tots els sers vius; és per això que es fa necessari no sols un ordenament que arreplegue els principis bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació amb l'home, sinó la intervenció sanitària en l'àmbit d'educació, informació, recursos i, si és el cas, mesures coercitives, tot, per una millor integració dels animals de companyia en una societat urbanitzada.

Animals Potencialment Perillosos

A la Comunitat Valenciana, es consideren animals potencialment perillosos els descrits a continuació:

Animals de la fauna salvatge

 • Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
 • Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals necessite d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
 • Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat

Races: Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Starffordshire Bull Terrier, Gos de Presa Mallorquí, Fila Brasiler, Gos de Presa Canari, Bullmastiff, American Pittbull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dogo de Bordeus, Tosa Inu (japonés), Dogo Argentí, Dòberman, Mastí Napolità, els encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia semblant a alguna d'estes races.
Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l'agressió dels quals ha sigut notificada o puga ser demostrada.
Gossos ensinistrats per a l'atac.

Gaudix de la seua companyia sense perill

Si el teu animal de companyia és un gos i pertany a alguna raça potencialment perillosa, no oblides que tens unes obligacions que has de complir:

 1. Mantín el teu gos permanentment davall el teu control, evitant la seua fugida, fins i tot a l'interior de les teues propietats.
 2. Porta el teu gos lligat amb cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres de longitud.
 3. L'animal ha de portar sempre un boç que impedisca l'obertura de la seua mandíbula per a mossegar.
 4. És obligatori que els propietaris d'estos animals obtinguen la llicència administrativa que autoritza la tinença d'animals potencialment perillosos que expedix l'Ajuntament d'Alacant.
 5. Porta sempre amb tu la llicència administrativa, així com certificació acreditativa de la inscripció de l'animal en el registre municipal d'animals potencialment perillosos.
 6. Esta llicència administrativa ha d'estar en vigor, recorda que caduca als cinc anys des de la data d'expedició.
 7. La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del registre municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de quaranta-huit hores.
 8. Tots els animals potencialment perillosos hauran d'estar identificats per mitjà d'un microxip.
 9. Tots els gossos han d'estar empadronats en l'Ajuntament del municipi on residisquen.

Per a més informació dirigix-te a la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant. És pel bé de tots

Recorda que les mesures esmentades són de compliment obligat i la seua desobediència pot constituir infracció sancionable.

Zones urbanes esplai per a mascotes

 • Parc del PAU 5 (Platja de Sant Joan)
 • C/ Anguila (Cap de l'Horta)
 • C/ Pontevedra (Sant Blai)
 • C/ Antonio Ramos Carratalá (Joan XXIII)
 • C/ José Belmonte (Pla)
 • C/ Vicente Alexandre (Garbinet)
 • C/ Dr. Rafael Ruiz Cuestas (Garbinet)

Recomanacions en cas de mos

En el cas que patisca un mos per qualsevol animal i hi haja solució de continuïtat en la pell, convé que adopte les mesures següents:

 • Arreplegue tota la informació possible sobre l'animal agressor amb l'objecte que siga sotmés a observació veterinària.
 • Llave's la ferida amb abundant aigua i sabó.
 • Acudisca al seu centre de salut perquè li curen la ferida, li posen la vacuna contra el tètan i informe tant com puga sobre l'animal agressor. El Centre de Salut informarà l'Ajuntament per tal de comprovar que l'animal agressor se sotmet a observació.
 • En el cas que l'animal agressor siga vagabund o salvatge, comunique-ho a l'Ajuntament perquè a través del servici de recollida municipal, siga capturat.

El propietari d'un animal agressor ha de comunicar-ho al seu veterinari perquè en comence l'observació. Açò és una obligació legal que en cas d'incomplir-se pot ser sancionable sense perjuí de les responsabilitats civils i fins i tot penals exigibles.