La gran inundació de 1946 a Oriola. Fotografies de Francisco Sánchez