La dona en les Fogueres en els anys quaranta

Esta exposició recupera distintes imatges de la intervenció de la dona en la festa de les Fogueres de Sant Joan en els anys quaranta del passat segle. Portades de llibrets, fotografies de Francisco Sánchez i altres de les revistes oficials, procedents dels fons de l'Arxiu Municipal d'Alacant, es difonen per a recordar una etapa de la història de la nostra festa, després del parèntesi de la Guerra Civil. Una menció especial a la figura de la Bellea del Foc en estos anys i la seua intervenció en distints actes.

Llibret plaza de Chapí 1940
Belleza distrito Camarada Maciá 1940
Belleza Enriqueta Maruenda 1940
Mercedes Escobar. Belleza distrito Rambla de Méndez Núñez 1940
Matilde Nadal. Bellea del Foc 1940
Festival en la plaza de toros. Foto Sánchez
Festival en la plaza de toros. Foto Sánchez
Festival en la plaza de toros. Foto Sánchez
Festival en la plaza de toros. Foto Sánchez
Festival en la plaza de toros. Foto Sánchez
Festival de elección de la Bellea del Foc 1941. Foto Sánchez
Teresa Penalba. Bellea del Foc 1941
Desfile elección Bellea del Foc 1942
Festival de elección de la Bellea del Foc 1942. Foto Sánchez
Rosita Asensi. Bellea del Foc 1942
Rosita Asensi. Bellea del Foc 1942
Bellezas 1942
Llibret de la barraca Bon Tabaquet 1942
Desfile elección Bellea del Foc 1943. Foto Sánchez
Finita Cremades. Bellea del Foc 1943
Bellezas de la comisión Rambla de Méndez Núñez 1944
Festival de elección de la Bellea del Foc 1944. Foto Sánchez
Solita Sabater. Bella del Foc 1944
Llibret de la foguera de Hernán Cortés 1944
Cabalgata por la Explanada de España
Participantes en una cabalgata. Foto Sánchez
Participantes en una cabalgata. Foto Sánchez
Participantes en una cabalgata. Foto Sánchez
Maruja Rigo. Bellea del Foc 1945
Elena García. Bellea del Foc 1946
Conchita Cano. Bellea del Foc 1947
Bellezas de la comisión de Alfonso el Sabio 1948
Festival de elección de la Bellea del Foc 1948. Foto Sánchez
Festival de elección de la Bellea del Foc 1948. Foto Sánchez
Festival de elección de la Bellea del Foc 1948. Foto Sánchez
Rosita Candela. Bellea del Foc 1948
Llibret de la foguera de la plaza de Chapí 1948
Belleza de la comisión de Hernán Cortés 1949
Maruja Guillén. Bellea del Foc 1949