Dones de les Fogueres a la República 1931-1936

En 2017 la Comissió de la Foguera Sèneca-Autobusos, en el seus orígens coneguda per Foguera del carrer Quiroga, commemora el 85é aniversari de la seua fundacio. Amb aquesta mostra s'ha volgut retre homenatge a les dones que formaren, en aquest districte, la primera comissió femenina en 19

La festa de les Fogueres de Sant Joan es va iniciar el 1928 amb gran èxit popular. El període de la IIª República va suposar un impuls per a aquestes celebracions. La dona va adquirir major protagonisme en la societat de l'època i açò es va veure reflectit en diverses activitats. 

La primera "Bellea" del Foc es va elegir en 1932 i, a partir de 1933, van sorgir les "bellees" i dames dels diferents districtes. Aquesta exposició vol deixar constància de la presència femenina en les festes d'aquells anys trenta mitjançant la reproducció de fotografies i detalls de les publicacions. 

 

Comisión femenina Foguera carrer Quiroga 1932
Elección primera Bellea del Foc 1932. Dibujo de Gastón Castelló
Amparito Quereda. Bellea del Foc 1932
Carmen Hernández. Bellea del Foc 1933
Almuerzo tras la proclamación de la Bellea del Foc 1933
Recibimiento de la comisión de Orán 1933
Foguera Santa Isabel 1933
Foguera de la plaza de Gabriel Miró 1933
Foguera San Antón alto 1933
Foguera Rambla de Méndez Núñez 1933
Foguera carrer Trafalgar i travesies 1933
Paquita Santos. Bellea del Foc 1934
foguera San Antón alto 1934
Foguera plaza de Juan Poveda y 1º de mayo 1934
Foguera plaza del Puente 1934
Bellezas infantiles Foguera plaza del Puente 1934
Foguera plaza del 14 de abril 1934
Foguera carrer Trafalgar i travesies 1934
Foguera Carmen San Agustín 1934
Foguera Rambla de Méndez Núñez 1934
Angelita Ramírez. Bellea del Foc 1935
Bellea del Foc 1935 y sus damas
Foguera plaza de Juan Poveda y 1º de mayo 1935
Foguera plaza del 14 de abril 1935
Bellesa Foguera plaza de las Monjas 1935
Comisión Foguera calle San Vicente 1935
Carmela Ramos. Bellea del Foc 1936
Foguera San Antón alto 1935
Foguera plaza de Juan Poveda y 1º de mayo 1936
Foguera plaza del Puente 1936
Foguera carrer Trafalgar 1936
Bellesa Foguera plaza del 14 de abril 1936
Foguera plaza de Ruperto Chapí 1936
Bellesa i dames d'honor Foguera carrer Quiroga 1936