Imagen relacionada

Continguts - Medi ambient

Campanya 5é Contenidor
RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA L'Ajuntament d'Alacant ha iniciat la recollida selectiva de matèria orgànica, mitjançant la instal·lació a la ciutat de contenidors especials, de color marró,...
Antecedents En els últims temps, entre les fonts de contaminació ambiental que afecta de forma directa la qualitat de vida dels ciutadans destaca, per la seua importància i per la preocupació social...
Alacant està treballant en els últims anys per a establir un model o sistema de gestió integral i sostenible dels residus produïts al nostre municipi. Per a això es planteja un pla Integral de...
Programa de control de zones de bany de la Comunitat Valenciana Qualitat de les aigües de bany de la Comunitat Valenciana Les aigües de bany es definixen, segons la legislació, com: "Qualsevol...
Llars Verdes Alacant
La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alacant posa en marxa el programa Llars Verdes a la ciutat. Es tracta d'un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte ambiental i...
La Bandera Blava és una creació de la Fundació Europea d'Educació Ambiental (FEEE). Aquesta fundació va nàixer l'any 1982 de la mà d'un grup d'experts del Comité d'Educació Ambiental del Consell d'...
Qualitat de l’aire, Control de la contaminació atmosfèrica L'activitat humana està alterant la complexa mescla de gasos que formen l'atmosfera. La qualitat de l'aire es determina per mitjà de l'...
Sendes Urbanes Alacant
La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alacant desenvolupa una Xarxa que es compon de sendes urbanes classificades en tres tipus: sendes mediambientals o naturals, sendes culturals o...