L'Escola Sostenible

Hort escolar

 

El projecte municipal “L'Escola Sostenible” és un procés unit a l'Educació Ambiental. La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alacant desenvolupa aquest projecte, anteriorment denominat Agenda 21 Escolar, des del curs 2006-2007 amb centres escolars del terme municipal d'Alacant.

L'objectiu general del projecte és iniciar un programa integral d'educació ambiental al centre escolar enfocat a donar a conéixer, implantar i fomentar principis de desenvolupament sostenible, a través del mecanisme que suposa la seua implantació en el mateix centre escolar.

Durant els últims anys, sota la denominació “L'EscolaSostenible”, aquest projecte s'ha flexibilitzat, tendint a simplificar els processos com el de l'auditoria ambiental en un diagnòstic inicial i, d'altra banda, incidint més en la labor del comité ambiental (comunitat educativa) i en el pla d'acció del centre escolar.

A l'inici del curs escolar, la Regidoria de Medi Ambient inclou unes fitxes amb les activitats que oferta des del Departament d'Educació Ambiental, en la Guia municipal de recursos educatius de l'Ajuntament d'Alacant https://w3.alicante.es/educacion/guia-recursos-educativos/?idioma=va , entre les quals es troba el projecte “L'EscolaSostenible” per a aquells centres escolars que estiguen interessats a adherir-se a aquest projecte.

Amb els centres escolars interessats, es manté prèviament una reunió informativa, en la qual breument s'expliquen les fases d'implantació del projecte, a fi d'avaluar les possibilitats per a desenvolupar-lo.

 

Fases per a la implantació:

Creació del Comité Ambiental

1.1. Comunitat educativa: equip docent, alumnat, AMPA.

1.2. Definir funcions: impulsar la participació, àrees d'actuació, objectius, etc.

Diagnòstic inicial / Anàlisi ambiental

2.1. Conéixer la realitat i establir prioritats per a la millora mediambiental del col·legi.

2.2. Conclusions DAFO, selecció de les àrees d'actuació (pla d'acció) i activitats.

2.3. Aspectes a tractar: estructurals, ambientals (aigua, residus...), educació ambiental.

El pla d'acció

3.1. Accions i iniciatives a desenvolupar al col·legi.

3.2. Objectius i propostes d'actuació.

3.3. Avaluar i aprovar propostes que siguen més conseqüents amb la situació del col·legi.

3.4. Activitats formatives, segons l'àrea d'actuació (residus, aigua, energia, soroll...)

Sistema d'indicadors ambientals

4.1. Compromís i participació de la comunitat educativa.

4.2. Consecució de “L'Escola Sostenible”.

4.3. Impacte sobre les persones – comunitat (conductes i canvis d'hàbits, valors...)

4.4. Impacte ambiental, tant en l'entorn com al mateix col·legi.

Guia de bones pràctiques (opcional)

Ánalisis de resultats (últim trimestre)

Memòria o informe final

 

Contacte:

Departament d'Educació Ambiental. Tel. 965 17 38 82 / 965 17 38 32

medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

Informació complementària