Programa escolar d’educació ambiental

Observatori de Medi Ambient

La Regidoria de Medi Ambient realitza, entre les seues actuacions, un programa enfocat a desenvolupar accions educatives i de sensibilització ambiental, lligades al medi urbà i natural del municipi d’Alacant. El plantejament general del Programa Escolar Municipal d’Educació Ambiental es basa en blocs formatius, l’objectiu dels quals és informar i conscienciar la ciutadania, en especial la població escolar de la nostra ciutat, propiciant conductes ambientals i acostant-la a la realitat del seu medi.

El Programa Escolar Municipal d’Educació Ambiental es dividix en tres blocs formatius:

  1. Itineraris ambientals. 
  2. Tallers de sostenibilitat.
  3. Programes de sensibilització contínua. Este bloc està compost per diversos projectes amb què es busca un major nivell de compromís per part dels centres destinataris. Es tracta de propostes que van més enllà d’una activitat puntual, de manera que l’activitat requerix un alt nivell d’interés i compromís per part del centre que la realitza, i comporta un treball més complet i de major duració per part de l’alumnat. 

Pot consultar les distintes activitats que s'oferten en l'apartat: Informació complementària , en el document "Guia municipal de recursos educatius" (Per regidories - Medi Ambient - Consultar).

Mes informació:

Departament d'Educació Ambiental

  • Adreça: Av. Unicef, 03010 Alacant (Observatori de Medi Ambient Urbà)
  • Telèfon contacte:  965 17 38 82  /  965 17 38 32
  • Contacte: Departament d'Educació Ambiental. 
  • E-mail: medioambiente.educacionambiental@alicante.es
Presentació
Plazo de presentación: 
9 de setembre de 2024 a 15 de octubre de 2024
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 

La fitxa de sol·licitud/inscripció, haurà de remetre's ben omplida pel centre: A partir de l'inici de curs, fins al 15 d'octubre del 2024.

Les inscripcions s'enviaran per correu electrònic: medioambiente.educacionambiental@alicante.es

Atenent a la demanda d'activitats, de manera equitativa i segons data, només es confirmaran les concedides per Medi Ambient.

Activitats destinades a centres escolars del terme municipal d'Alacant.

Formas de Presentación

Informació complementària