Qualitat de l’Aire

Qualitat de l’aire, Control de la contaminació atmosfèrica 

L'activitat humana està alterant la complexa mescla de gasos que formen l'atmosfera. La qualitat de l'aire es determina per mitjà de l'establiment de xarxes de vigilància que consten d'estacions mòbils o fixes, automàtiques o manuals, que mesuren els nivells d'immissió de contaminants atmosfèrics. En el cas de la comunitat valenciana hi ha una xarxa de control de la contaminació atmosfèrica composta per estacions manuals i automàtiques distribuïdes pels municipis de la comunitat.

A Alacant comptem amb tres estacions automàtiques (EL PLA, FLORIDA BAVER I RABASSA) en les quals es controlen els paràmetres següents:

 • Monòxid de carboni. (CO)
 • Monòxid de nitrogen. (NO)
 • Diòxid de nitrogen. (NO2)
 • Òxids de nitrogen totals (Nox)
 • Ozó (O3)
 • Partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 microns (PM10)
 • Partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2,5 microns (PM2.5)
 • Partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 1 micró (PM1)
 • Velocitat del vent
 • Direcció del vent
 • Temperatura
 • Humitat relativa
 • Pressió atmosfèrica
 • Radiació solar
Informació complementària