Voluntariat Ambiental

Cartel Especies Invasoras

 Primera Campanya de Voluntariat Ambiental per al Control de les Espècies Exòtiques Invasores.

La Regidoria de Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament d'Alacant, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, a partir del dilluns 22 de maig de 2017 posa en funcionament la Campanya de Voluntariat per al Control de la Tortuga de Florida a les Llacunes de Rabassa, instal·lant panells informatius sobre l'esmentada campanya en quatre punts ambientalment emblemàtics de la nostra ciutat (parc Lo Morant, microreserva de la cala dels Cantalars, parc El Palmerar i parc La Marjal), amb la intenció d'educar sobre els greus riscos associats a la introducció de les espècies exòtiques invasores en el nostre ecosistema.

Aquesta primera campanya, dirigida a la protecció especial de la tortuga leprosa, té una duració anual, en principi es desenvoluparà a Rabassa, però la intenció de la Regidoria és fer-la extensiva a altres zones humides del terme municipal d'Alacant. Si es desitja participar-hi, cal inscriure's en l'adreça de correu electrònic: voluntariadoambiental@alicante-ayto.es

La Campanya es realitzarà en tres fases :

1. Construir i reparar les nanses per a capturar la tortuga de Florida

2. Instal·lació de les nanses en la làmina d'aigua.

3. Arreplegar les nanses, alliberar, pesar i marcar la tortuga leprosa, susceptible d'entrar també en la nansa i separar la tortuga de Florida. Aquesta última fase està orientada a la implicació de les persones voluntàries, aquesta primera cita serà l'11 de juny i comptarà amb un màxim de 16 persones distribuïdes en quatre grups, amb una freqüència mensual i de caràcter rotatori.

Informació complementària