Platges amb bandera blava

Bandera Azul

La Bandera Blava és una creació de la Fundació Europea d'Educació Ambiental (FEEE). Aquesta fundació va nàixer l'any 1982 de la mà d'un grup d'experts del Comité d'Educació Ambiental del Consell d'Europa. Els objectius de la FEEE es concreten en el desenrotllament d'investigacions i accions que promoguen la consciència i educació ambiental, la dimensió transfronterera de la problemàtica ambiental i la necessitat de la cooperació internacional en la recerca de solucions.  

L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) és cofundadora de la FEEE i constitueix la seua branca nacional a Espanya a tots els efectes.

Amb motiu de l'Any Europeu del Medi Ambient (1987), la Comunitat Europea, a més de recolzar múltiples accions a instàncies dels diferents Estats Membres, va seleccionar tres Campanyes per a ser desenvolupades a nivell europeu davall el patrocini directe de Brussel·les i amb el seu suport econòmic i institucional.

Una d'elles va ser la Campanya Bandera Blava d'Europa i, per al seu desenrotllament, es va firmar un Conveni entre la Comissió i la FEEE, en el qual es reconeix a la Fundació la iniciativa i responsabilitat de la posada en pràctica de la Campanya.

La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental i els seus objectius són els següents:

 • Elevar el grau de consciència ciutadana i el grau d'intervenció de les autoritats sobre la qualitat de l'entorn de les platges i ports d'Europa i, en particular, de la qualitat de les aigües de bany requerida per la Directiva Comunitària (76/169/CEE, de 12/8/75). 
 • Proporcionar, així mateix, a través de la concessió de les Banderes Blaves d'Europa, un símbol europeu de reconeixement i emulació a aquelles platges i ports que aconsegueixen aquests nivells de qualitat ambiental i busquen un equilibri entre la utilització del recurs natural i el respecte de l'entorn. 

La participació en la Campanya és totalment voluntària tant per part dels Estats Membres, Comunitats Autònomes o Regions, els municipis i els ports, com per la pròpia Fundació i les seues Branques Nacionals.

La Bandera Blava és vàlida mentre s'acomplesquen els criteris exigits. Les platges i ports estan obligats a arriar la Bandera Blava si deixen de complir-los.

L'organització nacional membre de la FEEE inspecciona en estiu els emplaçaments amb Bandera Blava.

Els criteris de concessió per a jutjar quan s'aconsegueixen els nivells de qualitat exigits van ser fixats per consens al Comité de Coordinació Europeu, integrat per la FEEE i la D.G. XI de la Comissió de la CEE, després de la discussió amb els Operadors Nacionals de la Campanya. I són revisats periòdicament per part dels esmentats Operadors i l'Oficina Europea de la Campanya.

 

CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES BANDERES BLAVES

Alguns dels criteris més destacables per a les platges s'especifiquen a continuació:

 • compliment d'un determinat i elevat nivell de qualitat de l'aigua de bany 
 • que no hi hagen abocaments d'origen industrial o d'altres aigües residuals
 • que hi haja un pla d'emergència per a incidents de contaminació 
 • que no es perceben signes d'elevada contaminació derivada del petroli, les activitats humanes i altres fonts 
 • el nombre de papereres és suficient per a mantenir neta la platja 
 • la platja es neteja de forma regular 
 • s'hi troba informació sobre la Campanya Bandera Blava 
 • que hi haja una oferta d'activitats en educació ambiental 
 • el nombre de serveis (WC) accessibles en l'entorn de la platja ha de ser suficient 
 • que hi hagen vigilants o equip suficient de salvament per a respondre a un accident 
 • no hi circulen vehicles no autoritzats 
 • no s'hi produeixen acampades 
 • hi ha restriccions a l'accés de gossos 
 • els accessos a la platja són fàcils i segurs 
 • les activitats recreatives no suposen un perill per als usuaris de la platja 
 • les activitats a la platja no interfereixen amb la protecció de la naturalesa 
 • el manteniment de les instal·lacions és correcte 
 • hi ha accessos i facilitats per a les persones amb limitacions físiques 
 • hi ha algun punt públic d'aigua potable 
 • es pot utilitzar el telèfon públic 

 

COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Els ciutadans també poden contribuir a mantenir aquest entorn net i saludable.

Com a usuari de la platja:

 • use les papereres disposades a la platja 
 • camine, utilitze una bicicleta o el transport públic per a anar-hi 
 • respecte les instruccions de seguretat i els codis de conducta 
 • respecte la naturalesa a la platja i als seus voltants 
 • limite l'ús de l'aigua i d'electricitat durant la seua estada 
 • trie intencionadament un lloc de vacances on es cuide el medi ambient

 

Platges amb Bandera Blava del Municipi d'Alacant 

 • El Saladar
 • El Postiguet
 • Sant Joan
 • Albufereta
 • Tabarca