Avantatges ambientals dels cúmuls a les platges

Arribazones en Cala de los Judíos

Els cúmuls fan una important funció mediambiental a les platges, ja que, a més de les aportacions de nutrients, contribueixen de forma molt eficaç en l'equilibri sedimentari de les platges, en especial d'aquelles que estan subjectes a fenòmens d'erosió. D'entre les distintes espècies vegetals que formen aquests cúmuls, al Mediterrani, destaca, per la seua gran capacitat de producció, la fanerògama marina, Posidonia oceanica, que genera importants acumulacions de restes vegetals a les platges.

 

La importància socioeconòmica dels usos turístics a les costes del Mediterrani és la causa que els ajuntaments retiren tots els cúmuls de les seues platges, moltes vegades també fora de la temporada estival, fet que suposa quantioses despeses econòmiques, a més d'incrementar els processos erosius, ja que s'extrauen grans quantitats d'arena en el procés de retirada (500 m3 per quilòmetre de platja i any), i l'arena és compactada per l'ús de maquinària pesada, la qual cosa en disminueix la porositat i, en conseqüència, provoca una major vulnerabilitat a l'erosió marina.

 

L'informe sobre els avantatges ambientals de l'ús dels cúmuls de Posidonia oceanica, apunta cap a la conveniència d'adoptar mesures i protocols per a la neteja, usos i destinació final dels cúmuls de les platges.

Tipo de documento: 
Altres documents