Sol·licitud Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA)

Tarjeta ciudadana de Alicante

SOL·LICITUD TARGETA CIUTADANA D'ALACANT (TCA)

La Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA) és una targeta que emet l'Ajuntament d'Alacant que, a més de poder ser utilitzada en el transport públic, permet realitzar certes gestions municipals i fer ús de determinats serveis com l'aparcament en la Zona Taronja o el préstec de llibres en la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Com sol·licitar la TCA?

La TCA s'emet en horari de matí a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes' amb cita prèvia. Es pot sol·licitar cita prèvia telefonant al Tel. 010 o 900 153 862 en horari de dilluns a divendres laborables de 09.00 a 18.00 hores, o per Internet en http://citaprevia.alicante.es 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió': 'Targeta Ciutadana d'Alacant'.

El tràmit es realitza seguint la següent seqüència:

 1. Presentació de codi de cita i document d'identificació.
 2. Recollida de dades personals.
 3. Realització de fotografia.
 4. Liquidació de taxes i pagament de 2,00€ (el pagament es podrà realitzar en el caixer situat en la planta baixa de la pròpia OAC 'Cervantes').
 5. Presentació del justificant de pagament i impressió de la TCA.

Formes de pagament:

 • En qualsevol de les sucursals de les entitats col·laboradores de la recaptació de l'Ajuntament d'Alacant en tot el seu territori nacional i la seua xarxa de caixers automàtics (Banc Sabadell, Banc Santander i CaixaBank).
 • A través de la plataforma de pagaments en línia.
 • A través de la xarxa de caixers de la Tresoreria Municipal situats en:
  • Oficina d'Atenció Ciutadana 'Cervantes'. C/Cervantes, 3. Planta Baixa.
  • Oficina de Relacions amb el Contribuent. C/Jorge Juan, 5. Planta Baixa.
  • Depòsit Municipal de Vehicles. C/Metal·lúrgies, s/n.
    

 

Documentación a presentar: 

Podrà sol·licitar l'emissió de la Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA) qualsevol persona física que aportació el document identificatiu necessari per a l'expedició d'aquesta: el DNI per a espanyols i NIE per a estrangers.

Els menors de 14 anys podran sol·licitar la TCA, sent a més necessària la presència del seu Representant Legal amb el seu corresponent document identificatiu.

Formas de Presentación