Centres de Lectura Pública

Imagen relacionada

Els Centres de Lectura Pública estan al servici del públic adult, infantil i juvenil. Oferixen:

  • Lectura en sala i préstec domiciliari
  • Premsa diària, revistes
  • Literatura, obres de referència i coneixement, contes, còmics
  • Pel·lícules, música, multimèdia…
  • Informació bibliogràfica
  • Repertori de textos teatrals (al Centre de Lectura Pública Verge del Remei)

Tots els servicis són gratuïts.

Per a optar al servici de préstec, es requerix estar en possessió del carnet de soci, que s'aconseguix en qualsevol dels nostres Centres de Lectura Pública facilitant una fotografia (grandària carnet) i la presentació del DNI. Els menors que no disposen d'este document hauran d'anar acompanyats d'un familiar adult.

El carnet de soci és vàlid per a totes els Centres de Lectura Pública que pertanyen a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

També és vàlida per al préstec la Targeta Ciutadana, que emet l'Ajuntament d'Alacant, que permet l'accés a qualsevol biblioteca adscrita a la Xarxa de Lectura Pública, no sols d'Alacant, sinó també de la resta de la Comunitat Valenciana, a més de servir com a document identificatiu. Li permetrà realitzar certes gestions municipals i accedir a servicis com el transport públic, lloguer de bicicletes, etc.

Tota la informació per a la seua obtenció i servicis en http://tarjetaciudadana.alicante.es

ANEM A la BIBLIO. OCTUBRE 2020 A GENER 2021
En aquesta edició i dirigit a diferents sectors de població, s'ofereixen espectacles de narrativa oral amb diversos recursos dramàtics com ara titelles, i clown, música en directe en el nostre format "Microconciertos", actuacions de màgia de prop i com a novetat, circ. Incloem també diversos tallers de manualitats intergeneracionals perquè els mes xicotets puguen crear al costat dels seus tutors i continuem amb els clubs de lectura incorporant en aquesta edició un club de lectura en línia.Una programació integrada dins del marc d'activitats de CULTURA EN BARRIS.

ACCÉS A LES ACTIVITATS : L'ACCÉS SERÀ EN TOTS ELS CASOS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA, PRESENCIAL O TELEFÒNICA, A LA BIBLIOTECA CORRESPONENT. ES PODRÀ REALITZAR A PARTIR DEL  5 D'OCTUBRE.UNA MATEIXA PERSONA NOMÉS PODRÀ INSCRIURE A TRES PER A CADA ACTIVITAT PROPOSADA. ES PREGA REALITZEN AQUELLES INSCRIPCIONS QUE REALMENT VAGEN A UTILITZAR, AMB LA FINALITAT DE FACILITAR L'ASSISTÈNCIA A ALTRES PERSONES INTERESSADES. SI EN ALGUNA ACTIVITAT QUEDAREN PLACES DISPONIBLES EL DIA DE LA SEUA REALITZACIÓ, L'AFORAMENT ESTABLIT ES COMPLETARIA AMB ELS ASSISTENTS SENSE INSCRIPCIÓ REALITZADA.
NORMES GENERALS D'ASSISTÈNCIA : NOMÉS ES PODRÀ ACCEDIR COMPLINT AMB LES EXIGÈNCIES SANITÀRIES I D'ACCÉS REGULADES PER L'AUTORITAT COMPETENT, SEGUINT EN TOT MOMENT LES INDICACIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL.SE PREGA ACUDIR AMB ANTELACIÓ SUFICIENT PER A UNA ADEQUADA ACOMODACIÓ A la SALA . RECORDEM QUE S'HA D'EMPORTAR MÀSCARA EN TOT MOMENT. EL SEU ÚS SERÀ OBLIGATORI PUNT A l'ENTRADA, DURANT I A l'EIXIDA DE L'ACTUACIÓ, RESPECTANT ELS 1´5M. DE DISTÀNCIA EN EL MOMENT D'EVACUACIÓ .UNA VEGADA INICIADA L'ACTIVITAT NO ES PERMETRÀ L'ACCÉS A la SALA. ESTÀ PROHIBIDA QUALSEVOL ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL. NO ES PODRÀ ACCEDIR PORTANT BEGUDES O MENJARS. L'EDAT MÍNIMA PER A ACCEDIR A LES ACTIVITATS ÉS LA INDICADA Al PIÉ DE CADASCUNA D'ELLES. EN TOTS ELS CASOS, ELS MENORS DE 12 ANYS HAN D'ESTAR ACOMPANYATS PER UN ADULT. A FI DE  COMPLIR LA NORMATIVA D'EVACUACIÓ, NO ES PERMETRÀ L'ACCÉS A la SALA AMB CARROS INFANTILS, DEIXANT AQUESTS EN ELS LLOCS QUE EN CADA CENTRE S'INDIQUEN.
PER RAONS DE FORÇA MAJOR, AQUEST PROGRAMA POT VEURE'S SUBJECTE A MODIFICACIONS EN ALGUN DELS SEUS CONTINGUTS, HORARIS, DATES I LLOCS DE REALITZACIÓ. VARIACIONS O CANVIS QUE ES COMUNICAREN PER LES XARXES SOCIALS I EN LA WEB DEL SERVEI DE CULTURA.

ACCEDISCA AL PROGRAMA  EN "INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA" / DOCUMENTACIÓ.

 

 

Informació complementària