Sol•licitud de tallers formatius per a col•lectius d'adults al Centre de Recursos de Consum

Un dels drets dels consumidors, reconeguts per la Llei 1/2011 de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, és el dret a l'educació i formació en matèria de consum, que permeta al consumidor conéixer els seus drets i obligacions i la manera d'exercir-los amb responsabilitat.

L'Excm. Ajuntament d'Alacant garantix este dret dels consumidors amb els servicis que presta el Centre de Recursos de Consum, que és un centre permanent de formació i educació del consumidor, on s'atenen distints col•lectius, des dels jóvens consumidors, a través dels seus centres escolars, fins als consumidors de la tercera edat, passant per col•lectius desfavorits, associacions de consumidors, de comerciants, etc.

La guia de tallers educatius de consum i salut pública per a associacions i col•lectius, que ací es presenta, pretén oferir als consumidors, a través de les distintes associacions que els representen, nombrosos tallers de formació en matèria de consum i de salut pública, i també les instal•lacions del Centre de Recursos de Consum, perquè el consumidor estiga més format i puga exercir els seus drets amb major responsabilitat.

Els distints tallers, conferències, visites, pràctiques, cessió d'instal•lacions, etc., estan a disposició de les distintes associacions interessades que poden sol•licitar-los, triant el dia i el lloc per a desenvolupar-los.

Presentació
Plazo de presentación: 
11 de setembre de 2023 a 14 de juny de 2024
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 

Ompliu la Fitxa d'inscripció i remeteu-la  per fax o per correu electrònic.

El termini per a presentar les sol•licituds es podrà consultar al Centre de Consum.

Formas de Presentación

Informació complementària